Regulamin

Portal magiawedkarstwa.pl umożliwia swoim użytkownikom korzystanie z Forum, którego głównym celem jest wymiana informacji, spostrzeżeń, komentarzy oraz obserwacji na tematy związane wędkarstwem i pokrewnymi. Forum dyskusyjne jest dostępne dla wszystkich internautów po zarejestrowaniu się.

W związku z tym, że forum to miejsce do dyskusji, przestrzeganie poniższego regulaminu, pozwoli na miłą atmosferę i przyjemne korzystanie z serwisu.

Użytkownik korzystający z portalu powinien znać podstawowe reguły.

  • Powinien tworzyć nowe wątki w odpowiednich tematach, po uprzednim prześledzeniu forum w poszukiwaniu określonej frazy.
  • Starać się określać tytuły tematów, tak aby były one odpowiednie i zrozumiałe dla potencjalnych czytelników.
  • Formułować nowe wątki w taki sposób, aby tytuł tematu był związany i odpowiadał treści.
  • Publikować komentarze, posty dotyczące tylko i wyłącznie poruszanego wątku, tematu.
  • Traktować wszystkich użytkowników, w taki sposób, jakby sam chciał być traktowany. - Wymagając szacunku, nie zapomnijmy okazywać go innym.

1. Za treść komentarzy, postów opublikowanych w serwisie magiawedkarstwa.pl odpowiada wyłącznie użytkownik.

2. Niedopuszczalne jest publikowane na forum serwisu magiawedkarstwa.pl komentarzy nieodpowiednich z prawem polskim oraz międzynarodowym, w zakresie pornografii, używek, manifestujących nienawiść na tle odmienności, róznic rasowych, etnicznych, wyznaniowych, narodowościowych etc., ale także treści faszystowskich, propagujących przemoc, wulgarnych, łamiących prawa autorskie bądź prawa pozostałych osób etc.

3. Dbając o przyjemność korzystania z portalu oraz miłą atmosferę, należy formułować komentarze, posty, myśli w sposób przejrzysty i zrozumiały, unikając błędów ortograficznych.

4. Zakazane jest tworzenie jednakowych tematów w kilku odmiennych działach.

5. Niedopuszczalne jest publikowanie tekstu, składającego się wyłącznie z wielkich liter.

6. Niedopuszczalne jest publikowanie wiadomości, treści czy zdjęć uznawanych za naganne moralnie, społecznie nieprzyzwoite i przekraczające reguły etykiety.

7. Tematy w których znajdować się będą wyzwiska, kłótnie będą zamykane bądź usuwane.

8. Na portalu istnieje całkowity zakaz stosowania słów wulgarnych.

9. Nie akceptujemy:
  • wyśmiewania, składania gróźb, obrażania oraz poniżania innych użytkowników,
  • prowokacji i ataków słownych nastawionych na dowolnego użytkownika,
  • wywyższania się oraz traktowania innych uczestników w sposób nieodpowiedni,
  • spamowania tj. umieszczania na forum dużej ilości bezcelowych wypowiedzi,
  • umieszczać linków do portalów, forów dyskusyjnych,

Zarejestrowany użytkownik korzystający po przeczytaniu regulaminu forum potwierdza, że zgadza się z jego postanowieniami oraz obliguje do jego przestrzegania. W przypadku, gdy nie akceptuje regulaminu, ma obowiązek skontaktować się z administratorem w celu usunięcia konta.

Powyższy regulamin zaczyna obowiązywać od momentu jego opublikowania.

Życzymy miłego korzystania z serwisu!